Trang chủ » » Yên tĩnh - Huyên náo


 

* Yên tĩnh: Yên lặng, không có tiếng động

寂静

寂靜

Jìjìng


*Huyên náo: Ồn ào, gây tiếng động lớn

喧闹

喧鬧

Xuānnào0 comments:

Đăng nhận xét

Tin tức

Câu dịch sẵn Việt-Trung


MỜI THAM GIA GROUP MỞ

Biết đâu bạn đang cần từ này!

BÀI THAM KHẢO SONG NGỮ


QC hai ben
Hỗ trợ trực tuyến