Trang chủ » » Yên tĩnh - Huyên náo


 

* Yên tĩnh: Yên lặng, không có tiếng động

寂静

寂靜

Jìjìng


*Huyên náo: Ồn ào, gây tiếng động lớn

喧闹

喧鬧

Xuānnào0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Tin tức

MỜI THAM GIA GROUP MỞ

Biết đâu bạn đang cần từ này!

BÀI THAM KHẢO SONG NGỮ

004-Dịch câu V-T; Trách nhiệm chung

Hỗ trợ trực tuyến