Trang chủ » » Kiên nhẫn - Nôn nóng


 

* Kiên nhẫn

耐心

Nàixīn

*Nôn nóng/ Hấp tấp/ Cuống quýt

急躁

Jízào0 comments:

Đăng nhận xét

Tin tức

Câu dịch sẵn Việt-Trung


MỜI THAM GIA GROUP MỞ

Biết đâu bạn đang cần từ này!

BÀI THAM KHẢO SONG NGỮ


QC hai ben
Hỗ trợ trực tuyến