Trang chủ » » Kiên nhẫn - Nôn nóng


 

* Kiên nhẫn

耐心

Nàixīn

*Nôn nóng/ Hấp tấp/ Cuống quýt

急躁

Jízào0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Tin tức

MỜI THAM GIA GROUP MỞ

Biết đâu bạn đang cần từ này!

BÀI THAM KHẢO SONG NGỮ

004-Dịch câu V-T; Trách nhiệm chung

Hỗ trợ trực tuyến