Trang chủ » » Mối nối hợp long

  • 合拢段接头
  • 合攏段接頭
  • Hélǒng duàn jiētóu
  • Closure joint


0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Tin tức

MỜI THAM GIA GROUP MỞ

Biết đâu bạn đang cần từ này!

BÀI THAM KHẢO SONG NGỮ

004-Dịch câu V-T; Trách nhiệm chung

Hỗ trợ trực tuyến