Trang chủ » » Mối nối hợp long

  • 合拢段接头
  • 合攏段接頭
  • Hélǒng duàn jiētóu
  • Closure joint


0 comments:

Đăng nhận xét

Tin tức

Câu dịch sẵn Việt-Trung


MỜI THAM GIA GROUP MỞ

Biết đâu bạn đang cần từ này!

BÀI THAM KHẢO SONG NGỮ


QC hai ben
Hỗ trợ trực tuyến