• 扁糯米
  • Biǎn nuòmǐ
Tham khảo bài: Chả cốm mùa thu
       

Cốm khô
扁糯米干
扁糯米幹
Biǎn nuòmǐ gàn


0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Tin tức

MỜI THAM GIA GROUP MỞ

Biết đâu bạn đang cần từ này!

BÀI THAM KHẢO SONG NGỮ

004-Dịch câu T-V; Trích: Miễn trách của sàn vàng

Hỗ trợ trực tuyến