Trang chủ » » Giữ cố định đầu cốt thép
  • 7/18/2020 04:48:00 CH

  • 固定钢筋末端
  • 固定鋼筋末端
  • Gùdìng gāngjīn mòduān
  • Fix the ends of reinforcement Phân loại từ

Tin tức

Hướng dẫn ĐĂNG KÝ NHẬN XU


MỜI THAM GIA GROUP MỞ

Biết đâu bạn đang cần từ này!

BÀI THAM KHẢO SONG NGỮ


Hỗ trợ trực tuyến