Trang chủ » » Giữ cố định đầu cốt thép

  • 固定钢筋末端
  • 固定鋼筋末端
  • Gùdìng gāngjīn mòduān
  • Fix the ends of reinforcement 0 comments:

Đăng nhận xét

Tin tức

Câu dịch sẵn Việt-Trung


MỜI THAM GIA GROUP MỞ

Biết đâu bạn đang cần từ này!

BÀI THAM KHẢO SONG NGỮ


QC hai ben
Hỗ trợ trực tuyến