Trang chủ » » Bê-tông không cốt thép

  • 1- 素混凝土
  • Sù hùnníngtǔ

  • 2- 无筋混凝土
  • 無筋混凝土
  • Wú jīn hùnníngtǔ

  • Plaine concrete
  • Unreinforced concrete0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Tin tức

MỜI THAM GIA GROUP MỞ

Biết đâu bạn đang cần từ này!

BÀI THAM KHẢO SONG NGỮ

004-Dịch câu V-T; Trách nhiệm chung

Hỗ trợ trực tuyến