Trang chủ » » Bê-tông không cốt thép
  • 7/18/2020 04:33:00 CH

  • 1- 素混凝土
  • Sù hùnníngtǔ

  • 2- 无筋混凝土
  • 無筋混凝土
  • Wú jīn hùnníngtǔ

  • Plaine concrete
  • Unreinforced concretePhân loại từ

Tin tức

Hướng dẫn ĐĂNG KÝ NHẬN XU


MỜI THAM GIA GROUP MỞ

Biết đâu bạn đang cần từ này!

BÀI THAM KHẢO SONG NGỮ


Hỗ trợ trực tuyến