Trang chủ » » Dòng khởi động
  • 1- 启动电流
  • 啟動電流
  • Qǐdòng diànliú

  • 2- 起动电流
  • 起動電流
  • Qǐdòng diànliú

  • Starting current
0 comments:

Đăng nhận xét

Tin tức

Câu dịch sẵn Việt-Trung


MỜI THAM GIA GROUP MỞ

Biết đâu bạn đang cần từ này!

BÀI THAM KHẢO SONG NGỮ


QC hai ben
Hỗ trợ trực tuyến