Trang chủ » » Thiết bị chống dòng điện dư (RCD)
  •      Hình từ internet


  • 1- 剩余电流动作保护器
  • 剩餘電流動作保護器
  • Shèngyú diànliú dòngzuò bǎohù qì

  • 2- 剩余电流保护器
  • 剩餘電流保護器
  • Shèngyú diànliú bǎohù qì
  • Residual Current Device

0 comments:

Đăng nhận xét

Tin tức

Câu dịch sẵn Việt-Trung


MỜI THAM GIA GROUP MỞ

Biết đâu bạn đang cần từ này!

BÀI THAM KHẢO SONG NGỮ


QC hai ben
Hỗ trợ trực tuyến