Trang chủ » » Tải trọng uốn


  • 弯曲负荷
  • 彎曲負荷
  • Wānqū fùhè

  • 弯曲载荷
  • 彎曲載荷
  • Wānqū zǎihé

  • Bending load
0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Đăng ký nhận từ mới qua e-mail

Tin tức

MỜI THAM GIA GROUP MỞ

Biết đâu bạn đang cần từ này!

BÀI THAM KHẢO SONG NGỮ

Hỗ trợ trực tuyến