Trang chủ » » Tải trọng uốn


  • 弯曲负荷
  • 彎曲負荷
  • Wānqū fùhè

  • 弯曲载荷
  • 彎曲載荷
  • Wānqū zǎihé

  • Bending load
0 comments:

Đăng nhận xét

Tin tức

Câu dịch sẵn Việt-Trung


MỜI THAM GIA GROUP MỞ

Biết đâu bạn đang cần từ này!

BÀI THAM KHẢO SONG NGỮ


QC hai ben
Hỗ trợ trực tuyến