Trang chủ » » Hỗ trợ phát triển chính thức (ODA)
  • 1/09/2019 09:53:00 CH
  • 政府开发援助
  • 政府開發援助
  • Zhèngfǔ kāifā yuánzhù


  • 官方开发援助
  • 官方開發援助
  • Guānfāng kāifā yuánzhù

  • Official Development Assistant (ODA)

Phân loại từ

Tin tức

NỘI DUNG NỔI BẬT
Tổng số lượt xem trang

Biết đâu bạn đang cần từ này!

BÀI THAM KHẢO SONG NGỮ


 Kênh Youtube
Hỗ trợ trực tuyến