Trang chủ » » Đấu thầu cạnh tranh trong nước (NCB)
  • 1/09/2019 09:48:00 CH
  • 国家竞标(NCB)
  • 國家競標
  • Guójiā jìngbiāo

  • National Competitive Bidding (NCB)
Phân loại từ

Tin tức

NỘI DUNG NỔI BẬT
Tổng số lượt xem trang

Biết đâu bạn đang cần từ này!

BÀI THAM KHẢO SONG NGỮ


 Kênh Youtube
Hỗ trợ trực tuyến