Trang chủ » » Đấu thầu cạnh tranh trong nước (NCB)
  • 国家竞标(NCB)
  • 國家競標
  • Guójiā jìngbiāo

  • National Competitive Bidding (NCB)
0 comments:

Đăng nhận xét

Tin tức

Câu dịch sẵn Việt-Trung

MỜI THAM GIA GROUP MỞ

Biết đâu bạn đang cần từ này!

BÀI THAM KHẢO SONG NGỮ


Hỗ trợ trực tuyến