Trang chủ » » Đấu thầu cạnh tranh trong nước (NCB)
  • 1/09/2019 09:48:00 CH
  • 国家竞标(NCB)
  • 國家競標
  • Guójiā jìngbiāo

  • National Competitive Bidding (NCB)
Phân loại từ

Tin tức


MỜI THAM GIA GROUP MỞ

Biết đâu bạn đang cần từ này!

BÀI THAM KHẢO SONG NGỮ


Hỗ trợ trực tuyến