Trang chủ » » Máy hơi nước
  • 蒸汽机
  • 蒸汽機
  • Zhēngqìjī

  • Steam turbine0 comments:

Đăng nhận xét

Tin tức

Câu dịch sẵn Việt-Trung

MỜI THAM GIA GROUP MỞ

Biết đâu bạn đang cần từ này!

BÀI THAM KHẢO SONG NGỮ


Hỗ trợ trực tuyến