Trang chủ » » Turbine hơi nước
  • 蒸汽轮机
  • 蒸汽輪機
  • Zhēngqì lúnjī

  • Steam turbine0 comments:

Đăng nhận xét

Tin tức

Câu dịch sẵn Việt-Trung

MỜI THAM GIA GROUP MỞ

Biết đâu bạn đang cần từ này!

BÀI THAM KHẢO SONG NGỮ


Hỗ trợ trực tuyến