Trang chủ » » Giếng thu nước (cho nước ngầm)
  • 集水井
  • Jí shuǐjǐng

  • Collector well0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Đăng ký nhận từ mới qua e-mail

Tin tức

MỜI THAM GIA GROUP MỞ

Biết đâu bạn đang cần từ này!

BÀI THAM KHẢO SONG NGỮ

Hỗ trợ trực tuyến