Trang chủ » » Giếng thu nước (cho nước ngầm)
  • 集水井
  • Jí shuǐjǐng

  • Collector well0 comments:

Đăng nhận xét

Tin tức

Câu dịch sẵn Việt-Trung

MỜI THAM GIA GROUP MỞ

Biết đâu bạn đang cần từ này!

BÀI THAM KHẢO SONG NGỮ


Hỗ trợ trực tuyến