Trang chủ » » Van côn, van hình nón




  • 锥形阀
  • 錐形閥
  • Zhuī xíng fá

  • Conical valve



0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Đăng ký nhận từ mới qua e-mail

Tin tức

MỜI THAM GIA GROUP MỞ





Biết đâu bạn đang cần từ này!

BÀI THAM KHẢO SONG NGỮ

























Hỗ trợ trực tuyến