Trang chủ » » Van côn, van hình nón
  • 锥形阀
  • 錐形閥
  • Zhuī xíng fá

  • Conical valve0 comments:

Đăng nhận xét

Tin tức

Câu dịch sẵn Việt-Trung

MỜI THAM GIA GROUP MỞ

Biết đâu bạn đang cần từ này!

BÀI THAM KHẢO SONG NGỮ


Hỗ trợ trực tuyến