Trang chủ » » Quyết định cuối cùng (Luật)
 • 7/09/2022 04:59:00 CH


 • Câu dịch sẵn – cho DÂN PHIÊN DỊCH; DÂN HỌC DỊCH
 • Cần câu nào - Check đáp án câu đó
 • https://www.hocdichonline.com
 •  
 • TẶNG XU KHI ĐĂNG KÝ!
 • TÍCH XU ĐỔI HỌC PHÍ!
 • Xem Hướng dẫn đăng ký thành viên tại đây!

 • "Quyết định cuối cùng" tiếng Trung là gì?

 • Quyết định mang tính chủ quan
 • 最后决定
 • 最後決定
 • Zuìhòu juédìng

 • Quyết định cuối cùng của tòa án
 • 最终判决
 • 最終判決
 • Zuìzhōng pànjué

 • Tham khảo câu luyện dịch Cấp độ vừa
 • Tham khảo câu luyện dịch Cấp độ khó

 •  Phân loại từ

Tin tức

NỘI DUNG NỔI BẬT

MỜI THAM GIA GROUP MỞ

Biết đâu bạn đang cần từ này!

BÀI THAM KHẢO SONG NGỮ


 Kênh Youtube
Hỗ trợ trực tuyến