• 7/09/2022 05:06:00 CH


 •  
 • Câu dịch sẵn – cho DÂN PHIÊN DỊCH; DÂN HỌC DỊCH
 • Cần câu nào - Check đáp án câu đó
 • https://www.hocdichonline.com
 •  
 • TẶNG XU KHI ĐĂNG KÝ!
 • TÍCH XU ĐỔI HỌC PHÍ!
 • Xem Hướng dẫn đăng ký thành viên tại đây!
 • Hình từ internet

 • 法院
 • Fǎyuàn

 • Nơi diễn ra phiên tòa
 • 法庭
 • Fǎtíng

 • Tham khảo câu luyện dịch Cấp độ vừa
 • Tham khảo câu luyện dịch Cấp độ khó
Phân loại từ

Tin tức

NỘI DUNG NỔI BẬT

MỜI THAM GIA GROUP MỞ

Biết đâu bạn đang cần từ này!

BÀI THAM KHẢO SONG NGỮ


 Kênh Youtube
Hỗ trợ trực tuyến