• 3/24/2022 03:29:00 CH


  • KHO BÀI TẬP LUYỆN DỊCH HỢP ĐỒNG VÀ VĂN BẢN
  •  VIỆT-TRUNG; TRUNG-VIỆT

  • HSK5; HSK6 THAM KHẢO NGAY!


  • Giai đoạn đầu
  •  初期/Chūqí

  • Giai đoạn giữa
  • 中期/zhōngqí

  • Giai đoạn cuối
  • 后期/後期/hòuqí
  • 晚期/ Wǎnqí (Y học)
Phân loại từ

Tin tức


MỜI THAM GIA GROUP MỞ

Biết đâu bạn đang cần từ này!

BÀI THAM KHẢO SONG NGỮ


Hỗ trợ trực tuyến