Trang chủ » » Máy đo kiểm tra độ lệch, nghiêng


  •  
  • 偏摆检查仪
  • 偏擺檢查儀
  • Piān bǎi jiǎnchá yí
  • Eccentricity tester


0 comments:

Đăng nhận xét

Tin tức

Câu dịch sẵn Việt-Trung


MỜI THAM GIA GROUP MỞ

Biết đâu bạn đang cần từ này!

BÀI THAM KHẢO SONG NGỮ


QC hai ben
Hỗ trợ trực tuyến