Trang chủ » » Tay trói gà không chặt


  •  
  • 手无缚鸡之力
  • 手無縛雞之力 
  • Shǒu wú fù jī zhī lì


0 comments:

Đăng nhận xét

Tin tức

Câu dịch sẵn Việt-Trung


MỜI THAM GIA GROUP MỞ

Biết đâu bạn đang cần từ này!

BÀI THAM KHẢO SONG NGỮ


QC hai ben
Hỗ trợ trực tuyến