Trang chủ » » Khai thông - Ách tắc
  • 8/31/2021 02:52:00 CH


  •  

  • * Khai thông
  • 开通
  • 開通 
  • Kāitōng

  • * Ách tắc, đình trệ
  • 闭塞
  • 閉塞 
  • BìsèPhân loại từ

Tin tức

NỘI DUNG NỔI BẬT

MỜI THAM GIA GROUP MỞ

Biết đâu bạn đang cần từ này!

BÀI THAM KHẢO SONG NGỮ


Hỗ trợ trực tuyến