Trang chủ » » Khai thông - Ách tắc


  •  

  • * Khai thông
  • 开通
  • 開通 
  • Kāitōng

  • * Ách tắc, đình trệ
  • 闭塞
  • 閉塞 
  • Bìsè0 comments:

Đăng nhận xét

Tin tức

MỜI THAM GIA GROUP MỞ

Biết đâu bạn đang cần từ này!

BÀI THAM KHẢO SONG NGỮ


Hỗ trợ trực tuyến