Trang chủ » » Độ bão hòa ô-xy (SpO2)/Máy đo SpO2


 •  
 • Hình từ Internet

 • 氧饱和度
 • 氧飽和度 
 • Yǎng bǎohé dù

 • Máy đo SpO2
 • 脉搏血氧饱和度仪
 • 脈搏血氧飽和度儀 
 • Màibó xuè yǎng bǎohé dù yí

 • 脉搏血氧仪
 • 脈搏血氧儀 
 • Màibó xuè yǎng yí

 • Máy đo SpO2 kẹp ngón tay
 • 手指夹式脉搏血氧仪
 • 手指夾式脈搏血氧儀 
 • Shǒuzhǐ jiā shì màibó xuè yǎng yí


0 comments:

Đăng nhận xét

Tin tức

MỜI THAM GIA GROUP MỞ

Biết đâu bạn đang cần từ này!

BÀI THAM KHẢO SONG NGỮ


Hỗ trợ trực tuyến