Trang chủ » » Độ bão hòa ô-xy (SpO2)/Máy đo SpO2
 • 8/23/2021 12:02:00 CH


 •  
 • Hình từ Internet

 • 氧饱和度
 • 氧飽和度 
 • Yǎng bǎohé dù

 • Máy đo SpO2
 • 脉搏血氧饱和度仪
 • 脈搏血氧飽和度儀 
 • Màibó xuè yǎng bǎohé dù yí

 • 脉搏血氧仪
 • 脈搏血氧儀 
 • Màibó xuè yǎng yí

 • Máy đo SpO2 kẹp ngón tay
 • 手指夹式脉搏血氧仪
 • 手指夾式脈搏血氧儀 
 • Shǒuzhǐ jiā shì màibó xuè yǎng yí


Phân loại từ

Tin tức

NỘI DUNG NỔI BẬT

MỜI THAM GIA GROUP MỞ

Biết đâu bạn đang cần từ này!

BÀI THAM KHẢO SONG NGỮ


Hỗ trợ trực tuyến