Trang chủ » » Đứt gãy chuỗi cung ứng  • 供应链中断
  • 供應鏈中斷 
  • Gōngyìng liàn zhōngduàn

0 comments:

Đăng nhận xét

Tin tức

Câu dịch sẵn Việt-Trung


MỜI THAM GIA GROUP MỞ

Biết đâu bạn đang cần từ này!

BÀI THAM KHẢO SONG NGỮ


QC hai ben
Hỗ trợ trực tuyến