Trang chủ » » Liêm khiết - Tham ô


 •  * Liêm khiết
 • 廉洁
 • 廉潔 
 • Liánjié

 • * Tham ô
 • 贪污
 • 貪污 
 • Tānwū

 • Tham khảo
 • CÂU THƯỜNG GẶP VỀ NỘI DUNG QUYỀN HẠN TRONG HỢP ĐỒNG
 • TẠI ĐÂY


0 comments:

Đăng nhận xét

Tin tức

Câu dịch sẵn Việt-Trung


MỜI THAM GIA GROUP MỞ

Biết đâu bạn đang cần từ này!

BÀI THAM KHẢO SONG NGỮ


QC hai ben
Hỗ trợ trực tuyến