Trang chủ » » Liêm khiết - Tham ô
 • 7/05/2021 11:35:00 SA


 •  * Liêm khiết
 • 廉洁
 • 廉潔 
 • Liánjié

 • * Tham ô
 • 贪污
 • 貪污 
 • Tānwū

 • Tham khảo
 • CÂU THƯỜNG GẶP VỀ NỘI DUNG QUYỀN HẠN TRONG HỢP ĐỒNG
 • TẠI ĐÂY


Phân loại từ

Tin tức

NỘI DUNG NỔI BẬT
Biết đâu bạn đang cần từ này!

BÀI THAM KHẢO SONG NGỮ

 Kênh Youtube
Hỗ trợ trực tuyến