Trang chủ » » Liêm khiết - Tham ô
 • 7/05/2021 11:35:00 SA


 •  * Liêm khiết
 • 廉洁
 • 廉潔 
 • Liánjié

 • * Tham ô
 • 贪污
 • 貪污 
 • Tānwū

 • Tham khảo
 • CÂU THƯỜNG GẶP VỀ NỘI DUNG QUYỀN HẠN TRONG HỢP ĐỒNG
 • TẠI ĐÂY


Phân loại từ

Tin tức

NỘI DUNG NỔI BẬT
Tổng số lượt xem trang

Biết đâu bạn đang cần từ này!

BÀI THAM KHẢO SONG NGỮ


 Kênh Youtube
Hỗ trợ trực tuyến