Trang chủ » » Kiên quyết - Do dự
 • 7/05/2021 11:28:00 SA


 •  * Kiên quyết
 • 坚决
 • 堅決 
 • Jiānjué

 • * Do dự
 • 犹豫
 • 猶豫 
 • Yóuyù

 • Tham khảo CÂU THƯỜNG GẶP TRONG NỘI DUNG THANH TOÁN CỦA HỢP ĐỒNG
 • tại đây


Phân loại từ

Tin tức

NỘI DUNG NỔI BẬT

Tổng số lượt xem trang

BÀI THAM KHẢO SONG NGỮHỗ trợ trực tuyến