Trang chủ » » Ung thư tâm vị dạ dày


  •  贲门癌
  • 賁門癌 
  • Bēnmén ái
  • Cardia cancer


  • Phong thủy có thay đổi được vận mệnh không?
0 comments:

Đăng nhận xét

Tin tức

Câu dịch sẵn Việt-Trung


MỜI THAM GIA GROUP MỞ

Biết đâu bạn đang cần từ này!

BÀI THAM KHẢO SONG NGỮ


004-Dịch câu T-V; Trích: Miễn trách của sàn vàng

Hỗ trợ trực tuyến