Trang chủ » » Biển cấm đỗ xe


  • Hình từ internet

  • 禁止停车提示牌
  • 禁止停車提示牌 
  • Jìnzhǐ tíngchē tíshì pái


0 comments:

Đăng nhận xét

Tin tức

Câu dịch sẵn Việt-Trung


MỜI THAM GIA GROUP MỞ

Biết đâu bạn đang cần từ này!

BÀI THAM KHẢO SONG NGỮ


QC hai ben
Hỗ trợ trực tuyến