Trang chủ » » Tam giác nhọn


  • Hình từ internet

  •  锐角三角形
  • 銳角三角形 
  • Ruìjiǎo sānjiǎoxíng
  • Acute angle

0 comments:

Đăng nhận xét

Tin tức

Câu dịch sẵn Việt-Trung


MỜI THAM GIA GROUP MỞ

Biết đâu bạn đang cần từ này!

BÀI THAM KHẢO SONG NGỮ


QC hai ben
Hỗ trợ trực tuyến