Trang chủ » » Núm vung, núm ấm


  •  
  • Hình từ Internet

  • * Núm vung
  • 锅盖把手
  • 鍋蓋把手
  • Guō gài bǎshǒu

  • * Núm ấm
  • 壶盖把手
  • 壺蓋把手
  • Hú gài bǎshǒu

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Tin tức

MỜI THAM GIA GROUP MỞ

Biết đâu bạn đang cần từ này!

BÀI THAM KHẢO SONG NGỮ

004-Dịch câu V-T; Trách nhiệm chung

Hỗ trợ trực tuyến