Trang chủ » » Quai nồi, tai bình


  •  

  • * Quai nồi
  • 锅耳朵
  • 鍋耳朵
  • Guō ěrduǒ

  • * Tai bình
  • 器皿耳朵手柄
  • Qìmǐn Ěrduǒ shǒubǐng0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Tin tức

MỜI THAM GIA GROUP MỞ

Biết đâu bạn đang cần từ này!

BÀI THAM KHẢO SONG NGỮ

004-Dịch câu V-T; Trách nhiệm chung

Hỗ trợ trực tuyến