Trang chủ » » Nhanh nhạy - Chậm chạp


  • * Nhanh nhạy 
  • 灵敏
  • 靈敏
  • Língmǐn

  • * Chậm chạp
  • 迟钝
  • 遲鈍
  • Chídùn0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Tin tức

MỜI THAM GIA GROUP MỞ

Biết đâu bạn đang cần từ này!

BÀI THAM KHẢO SONG NGỮ

004-Dịch câu T-V; Trích: Miễn trách của sàn vàng

Hỗ trợ trực tuyến