Trang chủ » » Gọn gàng - Lôi thôi


 
  • *Gọn gàng, chỉnh tề, đâu ra đấy
  • 利落
  • Lìluo
  • * Lôi thôi, lếch thếch, không sạch sẽ
  • 邋遢
  • Lātà0 comments:

Đăng nhận xét

Tin tức

Câu dịch sẵn Việt-Trung


MỜI THAM GIA GROUP MỞ

Biết đâu bạn đang cần từ này!

BÀI THAM KHẢO SONG NGỮ


QC hai ben
Hỗ trợ trực tuyến