Trang chủ » » Thỏa thuận không tiết lộ


 

Thỏa thuận không tiết lộ

不泄漏协议

不洩漏協議

Bù xièlòu xiéyì0 comments:

Đăng nhận xét

Tin tức

Câu dịch sẵn Việt-Trung


MỜI THAM GIA GROUP MỞ

Biết đâu bạn đang cần từ này!

BÀI THAM KHẢO SONG NGỮ


QC hai ben
Hỗ trợ trực tuyến