Trang chủ » » Bê-tông nghèo
  • 贫混凝土
  • 貧混凝土
  • Pín hùnníngtǔ
  • Lean concrete
  • Low grade concrete0 comments:

Đăng nhận xét

Tin tức

Câu dịch sẵn Việt-Trung


MỜI THAM GIA GROUP MỞ

Biết đâu bạn đang cần từ này!

BÀI THAM KHẢO SONG NGỮ


QC hai ben
Hỗ trợ trực tuyến