Trang chủ » » Bê-tông nghèo
  • 贫混凝土
  • 貧混凝土
  • Pín hùnníngtǔ
  • Lean concrete
  • Low grade concrete0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Đăng ký nhận từ mới qua e-mail

Tin tức

MỜI THAM GIA GROUP MỞ

Biết đâu bạn đang cần từ này!

BÀI THAM KHẢO SONG NGỮ

Hỗ trợ trực tuyến