Trang chủ » » Bê-tông nghèo
  • 贫混凝土
  • 貧混凝土
  • Pín hùnníngtǔ
  • Lean concrete
  • Low grade concrete0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Tin tức

MỜI THAM GIA GROUP MỞ

Biết đâu bạn đang cần từ này!

BÀI THAM KHẢO SONG NGỮ

004-Dịch câu V-T; Trách nhiệm chung

Hỗ trợ trực tuyến