Trang chủ » » Nhảy sạp, múa sạp
  • 2/24/2020 11:49:00 SA


  •     Hình từ internet


  • 跳竹竿
  • Tiào zhúgān

  • 竹竿舞
  • Zhúgān wǔ
  • Bamboo dancing 
Phân loại từ

Tin tức

NỘI DUNG NỔI BẬT
Tổng số lượt xem trang

Biết đâu bạn đang cần từ này!

BÀI THAM KHẢO SONG NGỮ

 Kênh Youtube
Hỗ trợ trực tuyến