Trang chủ » » Nhảy sạp, múa sạp


  •     Hình từ internet


  • 跳竹竿
  • Tiào zhúgān

  • 竹竿舞
  • Zhúgān wǔ
  • Bamboo dancing 
0 comments:

Đăng nhận xét

Tin tức

Câu dịch sẵn Việt-Trung


MỜI THAM GIA GROUP MỞ

Biết đâu bạn đang cần từ này!

BÀI THAM KHẢO SONG NGỮ


QC hai ben
Hỗ trợ trực tuyến