• 1- 黑香腸
  • Hēi xiāngcháng
  • 2- 血肠
  • 血腸
  • Xuè cháng
  • (Đây là cách nói của người miền Bắc TQ, và thường chỉ có tiết chứ không có nhân khác)
0 comments:

Đăng nhận xét

Tin tức

Câu dịch sẵn Việt-Trung


MỜI THAM GIA GROUP MỞ

Biết đâu bạn đang cần từ này!

BÀI THAM KHẢO SONG NGỮ


QC hai ben
Hỗ trợ trực tuyến