• 1/05/2020 11:40:00 CH

  • 1- 黑香腸
  • Hēi xiāngcháng
  • 2- 血肠
  • 血腸
  • Xuè cháng
  • (Đây là cách nói của người miền Bắc TQ, và thường chỉ có tiết chứ không có nhân khác)
Phân loại từ

Tin tức

NỘI DUNG NỔI BẬT

MỜI THAM GIA GROUP MỞ

Biết đâu bạn đang cần từ này!

BÀI THAM KHẢO SONG NGỮ


Hỗ trợ trực tuyến