Trang chủ » » Đồng vị các bon


  • 碳同位素
  • Tàn tóngwèisù
  • Carbon isotopes


0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Đăng ký nhận từ mới qua e-mail

Tin tức

MỜI THAM GIA GROUP MỞ

Biết đâu bạn đang cần từ này!

BÀI THAM KHẢO SONG NGỮ

Hỗ trợ trực tuyến