Trang chủ » » Thang có bàn xoay
  • 云梯
  • 雲梯
  • Yúntī
  • Aerial ladder
  • Motor turnable ladder
  • Thang cứu hộ
0 comments:

Đăng nhận xét

Tin tức

Câu dịch sẵn Việt-Trung


MỜI THAM GIA GROUP MỞ

Biết đâu bạn đang cần từ này!

BÀI THAM KHẢO SONG NGỮ


QC hai ben
Hỗ trợ trực tuyến