Trang chủ » » Bê-tông có phụ gia tạo bọt
  • 加气混凝土
  • 加氣混凝土
  • Jiā qì hùnníngtǔ
  • Air - entrained concrete0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Tin tức

MỜI THAM GIA GROUP MỞ

Biết đâu bạn đang cần từ này!

BÀI THAM KHẢO SONG NGỮ

004-Dịch câu T-V; Trích: Miễn trách của sàn vàng

Hỗ trợ trực tuyến