Trang chủ » » Bê-tông có phụ gia tạo bọt
  • 8/27/2019 03:53:00 CH
  • 加气混凝土
  • 加氣混凝土
  • Jiā qì hùnníngtǔ
  • Air - entrained concretePhân loại từ

Tin tức


MỜI THAM GIA GROUP MỞ

Biết đâu bạn đang cần từ này!

BÀI THAM KHẢO SONG NGỮ


Hỗ trợ trực tuyến