Trang chủ » » Sữa thanh trùng (HTST milk)


  • 消毒牛奶
  • Xiāodú niúnǎi

  • 巴氏灭菌牛奶
  • 巴氏滅菌牛奶
  • Bā shì mièjùn niúnǎi
  • High temperature short time (HTST)
  • Pasteurized milk

  • Được xử lý nhiệt 72 độ C, trong 15 giây. Sữa thanh trùng phải được trữ trong tủ lạnh và có thời gian lưu giữ trong tủ lạnh, trước khi mở nắp, là 2-3 tuần.0 comments:

Đăng nhận xét

Tin tức

Câu dịch sẵn Việt-Trung


MỜI THAM GIA GROUP MỞ

Biết đâu bạn đang cần từ này!

BÀI THAM KHẢO SONG NGỮ


QC hai ben
Hỗ trợ trực tuyến