Trang chủ » » Sữa tiệt trùng (UTH milk)


  • 巴氏奶
  • Bā shì nǎi

  • 巴氏杀菌乳
  • 巴氏殺菌乳
  • Bā shì shājùn rǔ
  • Ultra-high-temperature processing(UTH)
  • Pasteurised milk

  • Được xử lý nhiệt 140 độ C, trong 4 giây. 
  • Sữa tiệt trùng giữ được trong môi trường bình thường, và có hạn dùng trước khi mở nắp là khoảng 6 tháng.0 comments:

Đăng nhận xét

Tin tức

Câu dịch sẵn Việt-Trung


MỜI THAM GIA GROUP MỞ

Biết đâu bạn đang cần từ này!

BÀI THAM KHẢO SONG NGỮ


QC hai ben
Hỗ trợ trực tuyến