Trang chủ » » Dây cáp bọc
  • 屏蔽线
  • 屏蔽線
  • Píngbì xiàn
  • Shielding line
  • * Cáp có vỏ bọc0 comments:

Đăng nhận xét

Tin tức

Câu dịch sẵn Việt-Trung

MỜI THAM GIA GROUP MỞ

Biết đâu bạn đang cần từ này!

BÀI THAM KHẢO SONG NGỮ


Hỗ trợ trực tuyến