Trang chủ » » Dây cáp bọc
  • 6/13/2019 02:28:00 CH


  • Hình từ internet

  • 屏蔽线
  • 屏蔽線
  • Píngbì xiàn
  • Shielding line
  • * Cáp có vỏ bọc
Phân loại từ

Tin tức


MỜI THAM GIA GROUP MỞ

Biết đâu bạn đang cần từ này!

BÀI THAM KHẢO SONG NGỮ


Hỗ trợ trực tuyến