Trang chủ » » Bánh sừng bò
  • Hình từ Internet

  • 牛角面包
  • 牛角麵包
  • Niújiǎo miànbāo

  • 羊角面包
  • 羊角麵包
  • Yángjiǎo miànbāo

  • Croissant


0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Đăng ký nhận từ mới qua e-mail

Tin tức

MỜI THAM GIA GROUP MỞ

Biết đâu bạn đang cần từ này!

BÀI THAM KHẢO SONG NGỮ

Hỗ trợ trực tuyến