Trang chủ » » Bánh mỳ que

  • Hình từ internet

  • 面包棒
  • 麵包棒
  • Miànbāo bàng
  • Breadstick
0 comments:

Đăng nhận xét

Tin tức

Câu dịch sẵn Việt-Trung

MỜI THAM GIA GROUP MỞ

Biết đâu bạn đang cần từ này!

BÀI THAM KHẢO SONG NGỮ


Hỗ trợ trực tuyến