Trang chủ » » Đường ráp vòng nách


Dịch Việt - Trung cần chú ý những gì?
Dịch Trung – Việt cần chú ý những gì
Sổ tay tự học dịch tiếng Trung
Phiên dịch văn phòng dịch những gì?

Cách viết số tiền trong tiếng Trung


  • 袖窿缝
  • 袖窿縫
  • Xiù lóng fèng

  • Armhole seam0 comments:

Đăng nhận xét

Tin tức

Câu dịch sẵn Việt-Trung

MỜI THAM GIA GROUP MỞ

Biết đâu bạn đang cần từ này!

BÀI THAM KHẢO SONG NGỮ


Hỗ trợ trực tuyến