Trang chủ » » Hạ nách


Sổ tay tự học dịch tiếng Trung
Hướng dẫn tự học chữ phồn thể
Câu chuyện nghề dịch
Kinh nghiệm học dịch
Dịch Việt - Trung cần chú ý những gì?

  • 袖窿深
  • 袖窿深
  • Xiù lóng shēn

  • Armhole depth
0 comments:

Đăng nhận xét

Tin tức

Câu dịch sẵn Việt-Trung

MỜI THAM GIA GROUP MỞ

Biết đâu bạn đang cần từ này!

BÀI THAM KHẢO SONG NGỮ


Hỗ trợ trực tuyến