Trang chủ » » Chương trình tiêm chủng mở rộng (EPI)
 • 扩大免疫计划
 • 擴大免疫計劃
 • Kuòdà miǎnyì jìhuà
 • Expanded Program on Immunization (EPI)


 • Sổ tiêm chủng
 • 免疫接种记录
 • 免疫接種記錄
 • Miǎnyì jiēzhǒng jìlù
 • Immunization Record (Book) 
 • hay 
 • Vaccination Record (Book)0 comments:

Đăng nhận xét

Tin tức

Câu dịch sẵn Việt-Trung


MỜI THAM GIA GROUP MỞ

Biết đâu bạn đang cần từ này!

BÀI THAM KHẢO SONG NGỮ


QC hai ben
Hỗ trợ trực tuyến