Trang chủ » » Cọc nâng bằng kích
  • 2/21/2019 12:02:00 SA
  • 顶入桩
  • 頂入樁
  • Dǐng rù zhuāng

  • 顶压桩
  • 頂壓樁
  • Dǐng yā zhuāng

  •  Jacked pile
Phân loại từ

Tin tức

NỘI DUNG NỔI BẬT

MỜI THAM GIA GROUP MỞ

Biết đâu bạn đang cần từ này!

BÀI THAM KHẢO SONG NGỮ


 Kênh Youtube
Hỗ trợ trực tuyến