Trang chủ » » Cọc chịu tải ở đầu cùng
  • 端承桩
  • 端承樁
  • Duān chéng zhuāng
  • End bearing pile
0 comments:

Đăng nhận xét

Tin tức

MỜI THAM GIA GROUP MỞ

Biết đâu bạn đang cần từ này!

BÀI THAM KHẢO SONG NGỮ


Hỗ trợ trực tuyến