Trang chủ » » Cọc chịu tải ở đầu cùng
  • 2/21/2019 12:00:00 SA
  • 端承桩
  • 端承樁
  • Duān chéng zhuāng
  • End bearing pile
Phân loại từ

Tin tức

NỘI DUNG NỔI BẬT

MỜI THAM GIA GROUP MỞ

Biết đâu bạn đang cần từ này!

BÀI THAM KHẢO SONG NGỮ


Hỗ trợ trực tuyến