Trang chủ » » Cọc chịu tải ở đầu cùng




  • 端承桩
  • 端承樁
  • Duān chéng zhuāng
  • End bearing pile




0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Tin tức

MỜI THAM GIA GROUP MỞ





Biết đâu bạn đang cần từ này!

BÀI THAM KHẢO SONG NGỮ

























004-Dịch câu T-V; Trích: Miễn trách của sàn vàng

Hỗ trợ trực tuyến