Trang chủ » » Đá biến chất

  • 变质岩
  • 變質岩
  • Biànzhí yán
  • (Đá biến thể)
  • Metamorphic rock0 comments:

Đăng nhận xét

Tin tức

Câu dịch sẵn Việt-Trung

MỜI THAM GIA GROUP MỞ

Biết đâu bạn đang cần từ này!

BÀI THAM KHẢO SONG NGỮ


Hỗ trợ trực tuyến