Trang chủ » » Đá biến chất
  • 2/20/2019 11:57:00 CH

  • 变质岩
  • 變質岩
  • Biànzhí yán
  • (Đá biến thể)
  • Metamorphic rockPhân loại từ

Tin tức

NỘI DUNG NỔI BẬT

MỜI THAM GIA GROUP MỞ

Biết đâu bạn đang cần từ này!

BÀI THAM KHẢO SONG NGỮ


 Kênh Youtube
Hỗ trợ trực tuyến